Zand RecyclingEagle BurgmannDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Eerste stap gezet in ophogen Galgeplaat en omliggende platen in Oosterschelde

  Op 8 december 2022 tekenden Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten een samenwerkingsovereenkomst om de planuitwerking te starten voor het ophogen van de Galgeplaat in het Nationaal Park Oosterschelde.

 • Uitkomsten gebruikersonderzoek Helpdesk Water nieuwsbrief

  Eerder hebben we gevraagd wat u van de nieuwsbrief Helpdesk Water vindt. U bent tevreden met de nieuwsbrief zoals die nu wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor de frequentie van verschijning als voor de inhoud. Het gemiddelde cijfer dat is gegeven is een 8,1.

 • Een veiligere kustlijn voor Texel dankzij zandsuppleties

  Van het najaar van 2022 tot en met het voorjaar van 2023 werkt Rijkswaterstaat op het strand van Texel.

 • Een schoon riool begint bij jezelf

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder vet in het afvalwater wordt geloosd?

 • Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

  Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard en naar de impact van de verspreiding van bagger.

 • Waterkwaliteit in sloten, vennen en grachten nog steeds onvoldoende

  Slechts 20 procent van de kleine wateren in Nederland krijgt een voldoende voor de waterkwaliteit. Dat blijkt uit het nieuwste burgerwetenschapsonderzoek ‘Vang de watermonsters’ en het validatieonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

 • Transitie van de Helpdesk Water naar IPLO

  Al meer dan 10 jaar richt de Helpdesk Water zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt deze rol overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, het IPLO.

 • Nieuwe website ZanduitZee.nl

  Wilt u meer weten over de ecologische gevolgen van zandwinning uit de Noordzee? Kijk dan snel op de nieuwe website ZanduitZee.nl.

 • Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart

  Zo’n veertig agrariërs gaan binnenkort aan de slag om het zoutgehalte van sloten rondom hun erf in kaart te brengen. Op 11 november werden de eerste EC-meters uitgedeeld aan boeren in de zak van Zuid-Beveland en in de omgeving van Wolphaartsdijk.

 • Visstand in kaart brengen met eDNA: goede resultaten

  Onlangs werd een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden de vismonitoring niet meer op klassieke manier uit te voeren, maar via het DNA dat ze achterlaten in het water, zogenoemd environmental DNA of eDNA. Dit is gebeurd via het vergelijken van beide methoden.

meer nieuws