Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Grootschalig burgeronderzoek om waterkwaliteit te meten

  Vanaf 16 juli kan iedereen meehelpen aan een grootschalig onderzoek naar de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. In Nederland worden door de overheid vooral de grote wateren gemonitord. Van deze wateren is de waterkwaliteit onvoldoende, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van Natuur & Milieu.

 • Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app

  Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de Waddenzee laten bundelen in de RiverGuide Recreant-app.

 • Lauwersmeerdijk met buigzame zetstenen goed voorbereid op toekomstige stormen

  Wetterskip Fryslân pakt 4,4 kilometer van de Lauwersmeerdijk aan. Maandag 8 juli was het officiële startmoment van de werkzaamheden.

 • Toename neerslag in meeste seizoenen

  De afgelopen eeuw is een toename in winterneerslag gemeten. Klimaatmodellen worstelen nog met de vraag hoe deze trend verklaarbaar is en of deze ook doorzet.

 • Waddenfonds steunt project Swimway Waddenzee

  Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld. Wageningen Marine Research is een van de kennispartners.

 • Boeren nemen maatregelen voor schoon water

  Steeds meer boeren nemen maatregelen om te zorgen voor schoon water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of door aanpassingen op landbouwmachines. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt.

 • Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

  De Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan.

 • Flevoland minder gevoelig voor droogte door unieke ligging

  Het gebied dat Waterschap Zuiderzeeland beheert, bestaat uit diepgelegen polders. Het water komt onze polder binnen door regenwater, water dat vanuit de grond omhoog komt (kwelwater) en door het inlaten van water.

 • Duurzame oplossing Waddenzee voor een bereikbaar Ameland

  De Waddenzee is vanwege de grote omvang als ongestoord getijdelandschap een bijzonder natuurgebied. Maar juist dit bijzondere karakter zet, samen met menselijke ingrepen door de eeuwen heen, de bereikbaarheid van dit stukje Nederland onder druk.

 • Vrijwilligers zetten verbindingszone op de kaart

  In totaal zijn 101 poelen onderzocht in een gebied van veertig vierkante kilometer. Doel is het in beeld brengen wat er nodig is voor goede verbindingszone voor amfibieën ten noorden en oosten van Lochem.

meer nieuws