Zand RecyclingEagle BurgmannUnited RentalsMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • De staat van ons water 2022

  Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • Vee verlaagt weerbaarheid kwelders tegen zeespiegelstijging

  Kwelders zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan internationale natuurdoelstellingen. Net als andere kustecosystemen, worden kwelders bedreigd door een versnelde zeespiegelstijging.

 • Klimaatadaptatie: het Achteroeverconcept in het IJsselmeergebied

  De afgelopen winter heeft het in Nederland en omringende landen volop geregend. Veel van dit water is naar onze delta’s gestroomd waar het zoete water zich uiteindelijk met het zoute water van de Noordzee en de Waddenzee mengt. In het IJsselmeergebied liggen echter kansen om het water langer vast te houden.

 • Extra zand voor het strand van Ameland-West

  Van begin mei tot en met augustus 2023 werkt Rijkswaterstaat op het strand aan de westkant van Ameland.

 • Miljoenste vis zwemt door vislift op de Linge

  Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat hindernissen tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. De vislift biedt een oplossing.

 • Strooizout om visdieven aan te trekken op het broedeiland bij Terneuzen

  Het strooizout zorgt er voor dat broedende visdieven en meeuwen in 2023 het terrein weer gaan gebruiken om hun kroost op te voeden.

 • Stormvloedkering Ramspol: deels dicht; 10, 16 en 23 mei 2023

  Rijkswaterstaat heeft  in de zomer van 2022 het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen vernieuwd. Om dit te testen wordt in mei 2023 de Ramspolkering in delen gesloten.

 • 1 mei zwemseizoen van start gegaan

  Op 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater van start gegaan. In Nederland zijn er meer dan 700 locaties officieel aangewezen als veilige plekken om te zwemmen.

 • Gezamenlijk plan voor het Waddengebied

  Waterveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn een aantal van de onderwerpen waar het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 op gaat focussen.

 • Peter Glas vertrekt in december als deltacommissaris

  Peter Glas zwaait aan het einde van het jaar af als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Glas heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal per 1 december zijn werkzaamheden overdragen aan een nieuw te benoemen deltacommissaris.

meer nieuws