Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

 • Rittal met nieuw compact railsysteem tot 125A
  Rittal met nieuw compact railsysteem tot 125A

  Stroomverdeling voor het eerst smart en small
  Met RiLine Compact biedt Rittal fabrikanten van kleine besturings- en schakelinstallaties voor het eerst een innovatief en bovenal typegetest systeem voor de stroomverdeling. 17-03
 • Rittal presenteert: Smart Industry in de praktijk
  Rittal presenteert: Smart Industry in de praktijk

  In het kader van de serie deelcongressen “IoT on the Edge” organiseert Rittal, fabrikant van behuizingen, stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, monitoring, IT infra en services, op 11 april een bijeenkomst over Smart Industry. 07-03
 • Endress+Hauser bereikt status voorkeursleverancier voor Nereda waterzuiveringsinstallaties

  Endress+Hauser bereikt status voorkeursleverancier voor Nereda waterzuiveringsinstallaties

  Endress+Hauser heeft een overeenkomst tot partnerschap met Royal HaskoningDHV getekend en is hierdoor voorkeursleverancier voor het innovatieve Nereda afvalwaterzuiveringsproces geworden. 01-03

Nieuws

 • Belemmeringen collectief zuiveren in de glastuinbouw weggenomen
  Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzocht hoe de wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren, waarbij wordt gezuiverd na lozing op gemeentelijke riolering. 23-03
 • Nieuw leefgebied bodemdieren op oude gasplatforms in de Noordzee
  In de Noordzee liggen naar schatting 30.000 kunstmatige riffen: olie- en gasplatforms, windturbines en scheepswrakken. Uit onderzoek van marien ecoloog Joop Coolen blijkt dat dure ontruimingsacties mogelijk overbodig zijn. De riffen vormen een hele goede vestigingsgrond voor bodemdieren, waardoor de lokale biodiversiteit verdubbelt. 23-03
 • Net even anders baggeren
  Op twee plekken, in het Westland en Den Haag, wordt bij wijze van proef op een net wat andere manier dan gebruikelijk gebaggerd. 22-03
 • Belemmering collectieve zuivering glastuinbouw weggenomen
  Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Geurts van 22 november 2016, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzocht hoe de wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren, waarbij wordt gezuiverd na lozing op gemeentelijke riolering. 21-03
 • Waterschap en gemeenten pakken door op samenwerking in de afvalwaterketen
  Op 16 maart 2017 hebben 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden getekend voor een tweede periode in de samenwerking rond de afvalwaterketen: Waterinnovatienetwerk(Winnet). 21-03

PLATFORM RIOOLWATER

Welkom bij het Platform Rioolwaterzuivering

meer nieuws

20-03-2017 | Startschot ‘Schoon erf, schone sloot’ in Flevoland
17-03-2017 | Wereld Waterdag 22 maart
15-03-2017 | Samen werken aan een schone zee
14-03-2017 | Strandval op westkust Ameland
13-03-2017 | Hoogwatervluchtplaatsen belangrijk voor duurzaam samenleven met bevers
10-03-2017 | Nieuwe waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in ontwikkeling
09-03-2017 | 4 nieuwe eilanden voor de Marker Waddenarchipel
09-03-2017 | Rijnland verhoogt waterpeil Geuzenbos
03-03-2017 | Waterschapsspiegel 2016 beschikbaar
02-03-2017 | Rivierengebied toekomstproof tegen overstromingen
28-02-2017 | Klimaatadaptatie in Zeeland
27-02-2017 | Vernieuwing waterberichtgeving.rws.nl
24-02-2017 | Kustpact: een mooie kust voor iedereen
22-02-2017 | Onderzoek naar verdamping voor beter waterbeheer
21-02-2017 | Onderzoek naar nieuwe techniek voor dijkversterking
20-02-2017 | Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat
17-02-2017 | Erfemissiescan gewasbescherming nu ook voor fruitteelt
15-02-2017 | Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu
14-02-2017 | Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen
13-02-2017 | Sandbox succes op Ameland
10-02-2017 | Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed
09-02-2017 | Kopje onder voor natte natuur in ijskoud Haringvliet
08-02-2017 | Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland
03-02-2017 | Nieuwe publicatie over wereldwijde vervuiling macro- en microplastics
01-02-2017 | Software primaire keringen WBI 2017 beschikbaar
31-01-2017 | Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris
30-01-2017 | Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken
26-01-2017 | Eerste stappen Risicobenadering zoetwatervoorziening gezet
25-01-2017 | Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar
24-01-2017 | Het gedrag van bochten van herstelde beken
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV