Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

Nieuws

 • Juichende rivierkreeften
  Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan? 20-09
 • Zeespiegelstijging: hoe blijven wij de best beschermde delta van de wereld?
  Recente inzichten duiden op een mogelijk versneld afsmelten van het landijs van Antarctica. Dit kan leiden tot een versnelling van de zeespiegelstijging. Kunnen wij in de toekomst dan wel droge voeten houden in Nederland? Wij hebben onze waterveiligheid goed op orde en blijven wij voortdurend vooruitkijken om tijdig bij te sturen als dat nodig is. Voor de periode na 2050 hebben we meer en gedegen onderzoek nodig. 20-09
 • Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering
  Het Deltaprogramma 2019, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie is dinsdag 18 september namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. 19-09
 • Meer dan 100 inzendingen maken kans op de Waterinnovatieprijs 2018
  Nederland zit niet stil als het gaat om water en innovatie. Ook dit jaar zijn er meer dan honderd veelbelovende inzendingen die op 29 november kans maken op de Waterinnovatieprijs. 14-09
 • Uniek project verbindt natuurversterking met windenergie op de Noordzee
  Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu starten een uniek project voor het versterken van onderwaternatuur in windparken: De Rijke Noordzee (http://www.derijkenoordzee.nl/). Tijdens een pilot in windpark Eneco Luchterduinen wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. 13-09

STICHTING NEDERLANDSE WATERSECTOR SECTIE PLATFORM VOOR RIOOLWATERZUIVERING

Welkom op het platvorm voor rioolwaterzuivering, dit is een onderdeel van de Stichting Nederlandse Watersector. Het rioolwaterzuivering forum voor de Nederlandse watersector, sectie rioolwaterzuivering.

Met de grootste database van alle rioolwater zuiveringsinstallaties van de watersector kunt u altijd de informatie vinden wat u nodig heeft! Veel van de deelnemers van de stichting Nederlandse watersector zijn actief in het rioolwater en in rioolwaterzuiveringen vandaar dat de sectie rioolwaterzuivering ook een aparte divisie vormt binnen De stichting Nederlandse watersector.

Verder vinden de deelnemers van het rioolwaterzuivering platform het voor hun zo belangrijke nieuws te vinden onder het kopje 'nieuws'. De Stichting Nederlandse watersector is een initiatief van ruim 4300 watermanagers, welke actief zijn in de Nederlandse watersector.

Met een actief water platform voor de Nederlandse watermanager is de stichting Nederlandse watersector een factor geworden wat de Nederlandse watersector en watermanagers met elkaar verbindt en verenigt. Op de website voor de Nederlandse watersector vinden watermanagers het laatste nieuws uit en over de Nederlandse watersector.

Voor onze watermanagers welke werkzaam zijn bij gemeentes, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven enz. is de stichting Nederlandse watersector het uitgelezen platform voor waternieuws, kennisdeling en discussie.

meer nieuws

12-09-2018 | Functioneringssluiting Maeslantkering en Hartelkering op 15 september 2018
11-09-2018 | Nieuwe vaarweg loopt gecontroleerd vol
10-09-2018 | Japanse oester helpt bedreigde Nederlandse platte oester
07-09-2018 | Geslaagde publieksavond ‘Impacts of Sea Level Rise’
06-09-2018 | Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed
05-09-2018 | Leren uit de ondergrond om rivieren weer te laten slingeren
04-09-2018 | Handboek beken en erfgoed verschenen
03-09-2018 | Start grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium
31-08-2018 | Omgevingswet: Aan de slag met de AMvB's
30-08-2018 | Handreiking stofgegevens opzoeken voor ABM vernieuwd
29-08-2018 | Zandzak lijkt verleden tijd
28-08-2018 | Marker Wadden in september officieel open voor publiek
27-08-2018 | Waterschap Zuiderzeeland test slibbewerkingstechnologie TORWASH
24-08-2018 | Boswachters zwemmen Haringvliet over voor vogels en vissen
23-08-2018 | Ruim 11.000 kilo afval tijdens Beach Cleanup Tour
22-08-2018 | WaterCampus Leeuwarden wil samen met Rijk noordelijke kenniseconomie versterken
21-08-2018 | Limburgse telers leveren ruim 18.000 kg gewasbeschermingsmiddelen in
20-08-2018 | Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
17-08-2018 | Klimaatinvesteringen hebben invloed op waterschapsbelasting
16-08-2018 | Massastranding dertig potvissen niet door menselijk handelen
15-08-2018 | Onvrede belangrijkste motivatie voor vrijwilligers Schone Rivieren
14-08-2018 | Fietsen langs de Watergeschiedenis van Flevoland
13-08-2018 | Definitieve ontwerpen zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gepresenteerd
10-08-2018 | Tien jaar zand voor Nederlandse kustonderhoud en bouw
09-08-2018 | Hevige buien kunnen waterkwaliteit doen dalen
08-08-2018 | De verdringingsreeks toegelicht
07-08-2018 | Nieuw inzicht in de dominante rol van planten bij landschapsvorming in kustgebieden
06-08-2018 | Rijkswaterstaat toetst 70 lozingsvergunningen
03-08-2018 | Het gevaar van het verondiepen van plassen met buitenlandse bagger
02-08-2018 | Kennis delen essentieel

Nieuws

 • Juichende rivierkreeften
  Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan? 20-09
 • Zeespiegelstijging: hoe blijven wij de best beschermde delta van de wereld?
  Recente inzichten duiden op een mogelijk versneld afsmelten van het landijs van Antarctica. Dit kan leiden tot een versnelling van de zeespiegelstijging. Kunnen wij in de toekomst dan wel droge voeten houden in Nederland? Wij hebben onze waterveiligheid goed op orde en blijven wij voortdurend vooruitkijken om tijdig bij te sturen als dat nodig is. Voor de periode na 2050 hebben we meer en gedegen onderzoek nodig. 20-09
 • Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering
  Het Deltaprogramma 2019, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie is dinsdag 18 september namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. 19-09
 • Meer dan 100 inzendingen maken kans op de Waterinnovatieprijs 2018
  Nederland zit niet stil als het gaat om water en innovatie. Ook dit jaar zijn er meer dan honderd veelbelovende inzendingen die op 29 november kans maken op de Waterinnovatieprijs. 14-09
 • Uniek project verbindt natuurversterking met windenergie op de Noordzee
  Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu starten een uniek project voor het versterken van onderwaternatuur in windparken: De Rijke Noordzee (http://www.derijkenoordzee.nl/). Tijdens een pilot in windpark Eneco Luchterduinen wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. 13-09
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV