Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

 • Rittal introduceert nieuwe, in hoogte verstelbare draagbuis
  Rittal introduceert nieuwe, in hoogte verstelbare draagbuis

  Machines ergonomisch bedienen
  Werkplekken moeten ergonomisch zijn. Machines moeten niet alleen aan veiligheidseisen voldoen, maar moeten ook gemakkelijk, d.w.z. zonder vermoeid of belast te worden, te bedienen zijn. 15-12
 • Wilo-EMUport CORE
  Wilo-EMUport CORE:
  Verstoppingsvrij transport van afvalwater

  WESTZAAN. Het aandeel aan vaste stoffen in het afvalwater van ziekenhuizen, winkelcentra, hotels of stations neemt in de vorm van luiers, lappen, kledingstukken, vochtige doekjes, etc. steeds verder toe.  Deze vaste stoffen in het afvalwater kunnen bij pompen voor aanzienlijke problemen zorgen en zelfs tot systeemuitval leiden. 17-11
 • Take a walk on The Innovation Avenue
  Wilt u volledig up-to-date zijn over de allernieuwste trends, ontwikkelingen en technologieën op het gebied van watertechnologie?
  Bezoek dan ‘The Innovation Avenue’ tijdens de Aquatech Amsterdam (31 oktober-3 november in de RAI), Hal 7 (stand nummer 07.520) op het Netherlands Water Pavilion. 03-11

Nieuws

 • Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port
  Sinds vrijdag 8 december is de fusieovereenkomst tussen het Gentse havenbedrijf en Zeeland Seaports officieel. Het nieuwe North Sea Port is een grensoverschrijdend bedrijf dat zich positioneert in de Europese top van zeehavens. 18-12
 • Bedrijfsvergelijking Waterkeringen gepubliceerd
  De waterschappen worden steeds alerter als het gaat om waterveiligheid. Daarom is de bedrijfsvergelijking Waterkeringen uitgevoerd. Deze ‘benchmark’ laat aan de hand van data uit 2016 zien hoe de waterschappen presteren op het gebied van het beheer en onderhoud van waterkeringen. 15-12
 • Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aangeboden
  Op 7 december bekrachtigden 28 gemeenten, de twee provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe de samenwerking op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit gebeurde door het tekenen en overhandigen van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aan Deltacommissaris Wim Kuijken. 13-12
 • Handen ineen voor onderzoek vismigratie Noordzeekanaal
  Acht regionale partners onderzoeken de komende jaren gezamenlijk de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. 08-12
 • Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
  Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan – een sterk broeikasgas – zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. 06-12

PLATFORM RIOOLWATER

Welkom bij het Platform Rioolwaterzuivering

meer nieuws

05-12-2017 | Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht
04-12-2017 | Beantwoording zienswijzen Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
01-12-2017 | Ruimte voor Levende Rivieren
30-11-2017 | Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis
29-11-2017 | Waterinnovatieprijs 2017 uitgereikt
28-11-2017 | Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie
27-11-2017 | Start verwijdering oeverbescherming Dinkel op drie proeflocaties
24-11-2017 | Boeren met bodem en water van start
22-11-2017 | Plastic vangen met bellen: een pilot in de IJssel
21-11-2017 | Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte
20-11-2017 | Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering
17-11-2017 | Veel steun op VN klimaattop voor nieuw in Nederland gevestigd klimaatcentrum
15-11-2017 | Dode bomen zijn kraamkamers onder water
14-11-2017 | Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal
13-11-2017 | Biodiversiteit hoger door rivierverruimende maatregelen
09-11-2017 | Iets minder plastic in stormvogelmagen
08-11-2017 | Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 bekend
07-11-2017 | Strandsuppletie Texel Zuidwest wordt hervat
06-11-2017 | Steeds meer grondstoffen terug te winnen uit rioolwater
03-11-2017 | Samenwerkingsovereenkomst Atlas Bestrijdingsmiddelen Oppervlaktewater
02-11-2017 | Ministeries en waterschappen willen waterbeheer wereldwijd verbeteren
01-11-2017 | Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater verschenen
31-10-2017 | 115 inzendingen maken kans op de Waterinnovatieprijs 2017
30-10-2017 | Werk aan waterveiligheid nooit klaar
26-10-2017 | Jonge talenten denken mee over voorkomen wateroverlast
25-10-2017 | Laatste editie van ‘De Kracht van Water’
24-10-2017 | Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd
23-10-2017 | Landelijke Actiedag Handhaving gewaardeerd door glastuinbouwers
19-10-2017 | Eerste gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde
17-10-2017 | Trintelzand: een gebied vol leven
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV